Vytvoření okna

.
Najděte si v menu textur napravo texturu okna.
!!! Když hledáte nějakou konkrétní texturu, můžete ji taky hledat podle textu. Když
hledáte například texturu okna stačí napsat g nebo glass a zobrazí se jen textury
s tímto názvem. !!!
Okna můžete dělat různě velké, malé atd... Udělejte si nějakou stěnu, je jedno kde,
ať má texturu okna.

ze shora

ze strany

Teď si objekt označte a v menu Tools nahoře klikněte na Tie to entity a nastavte
func_breakable.

V Material type nastavte Glass.

V Render Mode nastavte Texture.

V FX Amount zadejte 96. (to je průhlednost)

A v záložce Flags zaškrtněte Instant Crowbar.

A okno je hotové. Ještě si vložte nějakou zbraň, ať můžete vyzkoušet rozstřelení okna.
.

LionSoft 1995 - 2003  Richard Kadeřábek  hl.webmaster@unrealeditor.cz