Vláček

 Tato stránka je trochu obsáhlejší a proto bude na modemu 56k nabíhat cca 2 minuty.

.
Nejdřív si vytvořte větší místnost se světly a player startem. Asi jako na obrázku.

ze shora

ze strany

Potom si třeba vedle player startu vytvořte nějaký vozík přesně tak jak by měl vypadat.

ze shora

ze strany

Doprostřed umístěte kostku a otexturujte ji texturou ORIGIN.

Kostka potom nebude vidět. Jak si jí umístíte teď, tak potom

bude i taková mezera mezi vozíkem a zemí.

Označte najednou vozík i kostku a přes právý klik myši zvolte Tie to entity.

A nastavte že je to func_tracktrain a následně i některé hodnoty:
v name nastavte train1,

v Distance between the wheels - 128,

v Height above track - 0,

ve Speed - 512,

ve First stop target - path1.

Vozík by pak měl být fialový.

ze shora

Teď si najděte třeba texturu AAATRIGGER, kvůli odlišení, vytvořte na vozíku velký
obdélník, v podstatě na celou jeho plochu, jako na obrázcích a dejte mu tuto texturu.

ze shora

ze strany

Označte si ten obdélník a přes právý klik myši zvolte Tie to entity a nastavte že je to
func_traincontrols a jméno mu dejte train1.

Teď vložte entitu path_track - ta nám určuje dráhu vozíku.

Vložte jí polovinu její velikosti nad zem a umístěte ji doprostřed vozíku.

ze shora

ze strany

Nastavte name - path1 a next stop target - path2.

Umístěte druhý path_trach a nastavte mu name - path2 a next stop target - path3.

ze shora

Nebudu zde dávat obrázky ke každému path_track, následující obrázek znázorňuje
postavení všech path_track, pro nás je důležitý path3 a přepínač, tvoří nám
právě potřebnou vyhybku pro vlak.

Označte si tedy path3 a nastavte mu navíc Branch Path na path4a, to ukazuje na
vedlejší kolej.

ze shora

Potom si někde vedle path3 udělejte přepínač jako na obrázku.

ze shora

ze strany

Nastavte mu Targetted object - path3. A ve Flags Don't move a Toggle.

No a vláček je hotov, stačí nasednout a použít ho. Viz. Tutorial Level 4.
! Pokud se vám stane že po spuštění je vozík obráceně, tak ho stačí jen v editoru
otočit. !
!!! Pokud byste chtěli třeba při spuštění vyhybky zapnout světlo, tak se dá do targetu
přepínače směrování na func_multimanager a vše co chcete spustit do něj napíšete. !!!
.

LionSoft 1995 - 2003  Richard Kadeřábek  hl.webmaster@unrealeditor.cz