Výtah

.
Popíšeme si zde dva výtahy, jeden jednoduchý s tlačítkem na zdi a druhý složitější
s tlačítkem přímo na něm.
První výtah: vytvořte si místnost s vysokým stropem a někde u stropu si udělejte
malou plošinu. Náš výtah bude čtvercový, bude mít tvar poloviny plošiny a o polovinu 
nižší. Vedle plošiny ve vzduchu umístěte path_corner dejte ho přesně do prostřed 
směrem ze shora a do prostřed jedné poloviny plošiny. Zadejte mu do name - p1,
do next stop target - p2 a ve Flags zaškrtněte Wait forretriege.

ze shora

Druhý path_corner umístěte dolů do otvoru pro výtah, otvor bude stejně hluboký jako
bude vysoký výtah, takže bude přesně uprostřed. Zadejte mu do name - p2,
do next stop target - p1 a ve Flags zaškrtněte Wait for retriege.

ze strany

Teď si udělejte nízkou plošinu čtvercového tvaru a přes a výšky poloviny horní plošiny
a v podstatě i otvoru dole. Přes pravý klik myši na něm zvolte Tie to entity a tam
func_train a nastavte mu do name - vytah1 a do First stop target - p1.
Teď už udělejte jen dva spínače, jeden dole a druhý nahoře, jako na obrázku.
Oběma nastavte do Targetted object - vytah1 a ve Flags zaškrtnšte Don't move.
A je to.

Druhý výtah: udělejte si zase plošinu někde u stropu. Potom zase 2x path_corner,
Tomu hornímu zadejte do name - p1b, do next stop target - p1a,
do Fire on pass - g_highbutton1 a ve Flags zaškrtněte Wait for retriege.

ze shora

Ve druhém path_corner zadejte do name - p1a, do Next stop target - p1b,
do Fire on pass - g_lowbutton1 a ve Flags zaškrtnšte Wait for retriege.
Teď udělejte výtah a udělejte mu na jednom rohu podstavec a tlačítko, výtah
i s podstavcem si označte a přes pravý klik myši zvolte Tie to entity a nastavte mu
do name - train1 a do First stop target - p1a.

ze strany

Teď někde vedle path corneru umístěte 3 věci, multisource, multi_manager a
env_gloval, nahoře i dole. Následuje výpis nastavení:
dolní
multisource: name - m_lowbutton1
global state master - glowbutton1
multi_manager: name - lowbutton1
ručně přidáte dva klíče: 1. train1 - 0
2. g_lowbutton1 - 0
env_global: name - g_lowbutton1
global state to set - glowbutton1
trigger mode - toggle
initial state - on
Flags: zaškrtnout set initial state
horní
multisource: name - m_highbutton1
global state master - ghighbutton1
multi_manager: name - highbutton1
ručně přidáte dva klíče: 1. train1 - 0
2. g_highbutton1 - 0
env_global: name - g_highbutton1
global state to set - ghighbutton1
trigger mode - toggle
initial state - off
Flags: zaškrtnout set initial state

No a ještě jedna věc, to spouštěcí tlačítko. Najděte si ikonu AAATRIGGER,

udělejte s touto texturou malou kostku, přesně takového tvaru jako je to tlačítko.

Když ho máte tak přes pravý klik myši zvolte Tie to entity a nastavte mu ze je
func_rot_buton s následujícím nastavením:
u dolního nastavte do targetted object - lowbutton1, do master - m_lowbutton1,
do distance - 0 a ve Flags zaškrtněte No solid. A přesuňte ho přesně na pozici
tlačítka, jako na obrázku.
!!! Pozor, s podstavcem se vám změní střed výtahu a na něj pak musíte umístit 
path_corner. !!!
Druhý func_rot_buton dejte do stejné pozice tlačítka ale když je výtah nahoře.
Nastavte mu do targetted object - highbutton1, do master - m_highbutton1,
do distance - 0 a ve Flags zaškrtněte No solid.

A tím je výtah hotový. Viz. level výtah.
.

LionSoft 1995 - 2003  Richard Kadeřábek  hl.webmaster@unrealeditor.cz