Žebřík

.
Vytvořte si žebřík, přesně tak jak chcete aby vypadal, třeba jako na obrázku dole.
A dejte mu texturu žebříku, stačí když si prohlížeči textur napíšete lad nebo lade,
zobrazí se textury žebříku. Označte ho a v menu Tools nahoře klikněte na Tie to entity
a nastavte func_wall a properties Render Mode na Solid a FX Amount na 255.

ze shora

ze strany

Tím jste vytvořili část žebříku která bude vidět, sama o sobě teď není nijak použitelná.
Musíme ještě vytvořit druhou část která nám umožní lézt nahoru a dolu.

Udělejte stejně velký a stejně široký objekt před žebřík. Otexturujte ho třeba texturou
AAATRIGGER, tento objekt potom stejně nebude vidět.
V menu Tools nahoře klikněte na Tie to entity a nastavte func_ladder. Zde
nemusíte nic nastavovat.
!!! Tu druhou část nedělejte moc širokou abyste nelezli nahoru ještě než se vůbec
dotknete žebříku. !!!

ze shora

ze strany

Viz. Tutorial level 2.
.

LionSoft 1995 - 2003  Richard Kadeřábek  hl.webmaster@unrealeditor.cz