Jak na editování vertextů ?
v módu KAMERA
camera mode
vertex
  • Držte ALT+LMB a pohybem myši můžete nastavit polohu vertexu

Tato technika je celkem jednoduchá, a rychlá, protože pracujete stále v jednom módu, ale pokud chcete editovat větší počet vertexů, je příliš časově náročná, proto se moc často nepoužívá.


v módu VERTEX
vertex mode
vybrany brush
  • (na každém vertexu brushe by se měl objevit tmavě šedý čtvereček), teď stiskněte v pohledu TOP, SIDE, nebo FRONT klávesy CTRL+ALT+LMB a pohybem myši označte červeným obdélníkem zvolené vertexy,
vybrane vertexy na zvolenem brushi
  • nyní můžete přesunout vertexy, klasickým posouváním pomocí klávesy CTRL+LMB do libovolné pozice POZOR !!! NIKDY NESMÍTE UMÍSTIT JEDEN VERTEX NA DRUHÝ PROTOŽE VÁM SPADNE EDITOR !!!

PIVOT (střed)
  • PIVOT je střed každého objektu v UED, podle něhož se objekty otáčí, či různě transformují. Pivot lze editovat stejně jako vertexy v camera módu, ve vertex módu editovat nelze. U objektů z Classes není pivot vidět (světla, playerstarty, triggery, zbraně), ale lze u nich nastavit aby se zarovnávaly podle něj na nastavenou mřížku v editoru. Spusťte Properties->Advanced->bEdShouldSnap=true. Toto nastavení je výhodné, zejména při vkládání zbraní a různých itemů, protože se lehce srovná u všech věcí stejná výška a pod.
pivot

Použitá literatura : http://wiki.beyondunreal.com

Bob "Venca12 de Sade" Hazard