Assault - útok

 UNREAL TOURNAMENT


Určitě už jste hráli typ hry Assault. Vždy máte nějaký úkol, třeba dobít loď a potom jí

udržet při útoku protivníka, zatopit podmořskou základnu zničením všech počítačů a
potom ji zase ochránit, a tak podobně. Cíl mise můžete udělat jakýkoliv.
Zde je postup jak si Assault vytvořit. Budu to popisovat na vzorové mapě.
Udělejte si barák a ne něm třeba tři PlayerStarty, dělejte to jako když děláte CTF,
ty budou pro tým 0. Před barák dejte zeď a za ní taky tři PlayerStarty,
ty budou pro tým 1. A rovnou si vložte PathNode a zbraně.

Jako cíl mise jsem pro ukázku udělal velký mover který když dojdete na cílové místo,
sjede dolů a pak zase vyjede nahoru. Udělejte si tedy velký mover a nastavte mu
keyframe a nahoře na střeše kde je cílové místo udělejte další jako tlačítko, jako na
obrázku dole.

Před toto tlačítko vložte FortStandard. To je nejdůležitější věc v levelu.
Je to malá červená vlaječka.

Najdete ji v Actor - Pawn - StationaryPawn - FortStandard.
Nastavte to podle následujícího obrázku. Hodnota v DefenseTime je čas po který
musíte dosáhnout cíl mise. EndCamTag ukazuje na Spectator kameru, ze které
je pak vidět pohled při dosažení cíle na některou část v levelu nebo na animaci,
bude popsáno dále v textu. NearestPathNode je jméno PathNode hned u FortStandard.

Teď následuje popis směrování tlačítek. 

FortStandard ukazuje na první mover, to je tlačítko a jmenuje se A.

Tlačítko ukazuje na velký mover který se jmenuje B.

A velký mover neukazuje na nic.

(To tlačítko by tam ani nemuselo bejt, je to jen pro efekt.)
Teď ještě musíte vložit SpectatorCam. Je v Actor - Keypoint - SpectatorCam.
To je kamera, jak už bylo řečeno na kterou se přepne pohled hned, jakmile
dosáhnete určeného místa a shlédnete konečnou animaci.

Když přes pravé tlačítko vložíte SpectatorCam, tak jen problikne a hned zmizí.
To je normální, teď si nahoře z menu spusťte Search for Actor a uvidíte kameru
v seznamu. Dvakrát na ni klikněte levým tlačítkem a v editoru se na ni tak přesunete.
Takhle se na ni vždy dostanete. Potom si ji můžete různě natáčet.

Zobrazí se jako druhá šipka před vaším pohledem. Klikněte na ní pravým tlačítkem
a pak na Properties pro další nastavení.

Jediné co si zde nastavte, je FadeOutTime. To je čas po který kamera čeká
v pohledu než začne hru.

!Ještě jedna věc, pro toho kdo to ještě neví. Když hrajete Assault, tak když třeba zvládnete
misi za 50 sekund z 6 minut. Tak potom v druhé části hry, když bráníte dosažené
místo, hrajete právě těch 50 sekund a ne 6 minut.!

Viz. level Assault.


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz