Určení cesty pro hlídky


V menu napravo si najděte PathNode a klikněte dvakrát. Objeví se modrá
tabulka se skriptem.

Teď pokud máte vše zelené jako na prvním obrázku, musíte smazat
ze skriptu tyto znaky : /* a */. A zavřete okno.

Když znovu otevřete skript měl by vypadat takto:

Po této úpravě již můžete PathNode vkládat do levelu. Udělejte si nějakou
cestu, třeba kruhovou.

Teď vložte třeba Naliho. V Properties mu do Orders - Orders napište
Patroling, aby chodil podle vymezené cesty.

V menu napravo si najděte PatrolPoint a vložte třeba čtyři do kříže vedle
PathNode. PatrolPoint je bod ke kterému chodí hlídka. Pojmenujte si je
P1, P2. P3 a P4. A teď se jim jen zadá v Properties - PatrolPoint -
NextPatrol jméno PatrolPointu který bude další když přijde hlídka.
Takže P1 nastavte P2, P2 - P3, P3 - P4 a P4 - P1.

Teď vám Nali začne chodit od jednoho PatrolPointu k Dalšímu. A z
PathNode si k němu vybere tu nejkratší cestu.

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz