Cesta 2


V cestě pro hlídky bylo popsáno jak Nalimu nebo někomu jinému udělat cestu, po které
bude chodit a třeba Krall hlídat. Teď se dozvíte jak udělat to aby v nějakém PatrolPointu
Nali zastavil a udělal nějakou věc kterou mu zvolíte, třeba levitace, mávání atd.
Otevřete si nahoře z menu Mesh Browser a z menu Mesh si nalistujte Nali1.
V menu Animation Sequence jsou všechny jeho animace, které mu můžete zadat.

Udělejte si nějakou místnost a do ní dejte čtyři PatrolPointy a nějaké PathNode a Naliho.
Udělejte zase propojení aby chodil dokola. Viz. předchozí cesta pro hlídky.

Když to máte tak každému PatrolPointu nastavte v pausetime - 2 - to je čas po který
Nali čeká než jde k dalšímu PatrolPointu a v tom čase může udělat nějakou animaci.
A teď každému PatrolPointu zvlášť nastavte do PatrolAnim nějakou animaci ze
seznamu Naliho animací. A je to. Když si prolistujete Mesh Browser můžete si
prohlédnout animace u všech ostatních nepřátel a věcí.

Viz. level cesta2.

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz