Dělení - Brush Clipping

Editor 1.0 i 2.0 - 3.0 ještě nezkoušeno


Brush Clipping je nástroj na dělení objektů. V příkladu je použita obyčejná kostka.

Každý objekt který chcete dělit musíte označit, pak klikněte na ikonu Brush Clipping .
Když chcete kostku rozdělit na dvě části třeba v rozích, tak si nastavte bod 1 a bod 2
do rohů.

Dejte si pozor na přesné umístění dělících bodů. Když se na ně podíváte zblízka,
uvidíte že dělící bod začíná nebo končí v jeho pravém dolním rohu obrázku. Takže
Podle toho je nastavte přesně do rohů kostky.

Teď když máte nastaveny dělící body, označte znovu kostku a klikněte na tu ikonu
jakou funkci chcete udělat. Pokud pouze nedělíte tak na straně objektu kde je ta část
s kratší červenou čárou bude odstraněna, ukazuje to se kterou stranou se bude něco dít.
"Clip selected Brushes" - Smaže tu část objektu označenou nástrojem Brush Clipping
"Split selected Brushes" - Rozdělí objekt označený nástrojem Brush Clipping
"Flip Clipping Normal" - Otočí clip o 180
"Delete Clipping Markers" - Vymaže označení nástrojem Brush Clipping

Když se na tu kostku podíváte z bočního pohledu můžete dělit horizontálně.

Pokud tedy mažete tak vám zmizí druhá polovina objektu.

Pokud dělíte, objekt se jen rozdělí.

A ještě pár věcí, když používáte Brush Clipping na složitější objekty, může se vám stát že
objekt nějakým způsobem bude porušen. Snažte se držet v úhlech které objekt nabízí
a zbytečně moc neposouvat dělící body. Ať nevznikají zbytečné strany navíc nebo
nepřesnosti díky kterým se objekt zničí.

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz