Demo pohled


Třeba do místnosti s nebem si rozmístěte šest InterpolationPointů
z menu napravo z Keypoint, vždy dva u sebe. A v Properties v
záložce InterpolationPoint - Position je očíslujte od 0 do 5
 a umístěte je někam do poloviny místnosti mezi strop a podlahu.
Ještě jim do Tag dejte Path.

Pod Interpolationpoint 0 umístěte Trigger, na zem. Do Event mu dejte
Demo.

Teď z menu napravo vložte do levelu z Trigger - SpecialEvent, do
Event mu dejte Path a do Tag mu dejte Demo a ještě v Object
mu zvolte PlayerPath.

Pokud chcete aby obrazovka vypadala jako když spustíte UNREALa,
tak v Level Properties - LevelInfo - DefaultGameType nastavte z
menu napravo z Info - GameInfo - UnrealGameInfo - Intro.


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz