Díra do zdi


Udělejte si díru do zdi a potom podle ní Mover. Upravte si ho kam se
bude hýbat.

nastavte mu BdamageTrigger na True, BdynamicLightmover na True,
Movertime na 0 a TriggerOpenTime. A do Event mu dejte BKZ.

Teď z menu napravo vložte ExplodingWall. umístěte ho doprostřed otvoru.

Nastavte mu Collision na False, do Tag mu dejte BKZ, NumWallChunks
třeba 20 (to je počet kousků zdi po rozstřelení) a ještě WallTexture, tam
dejte texturu zdi. A je to.


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz