Obyčejné tlačítko


V menu napravo si najděte Triggers - Trigger a označte jej.

Udělejte si např. lávku, která se bude hýbat nahoru a dolů. Pojmenujte
 ji S1, dále si udělejte čtverec na který se bude šlapat, ten pojmenujte
SM1.
Teď vložte na ten čtverec Trigger.

Oběma moverům ještě nastavte polohy, kam se budou pohybovat.

Do Event Triggeru zadejte SM1, do Event čtverce zadejte S1. Teď
 Rebuild Geometry a je to.
POZOR všem moverům musíte nastavit V Object - Trigger Opened 
Time, to musíte nastavovat každému moveru, který spouštíte
spínačem.

Lávce můžete nastavit v Mover - bDynamicLightMover. Při tomto
nastavení se při pohybu moveru bude automaticky upravovat jeho
světlost.
Ty movery sy samozřejmě ozvučte.


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz