Popis Editoru 1.0


1 - Panel nástrojů
2 - Návrh
3 - Prohlížeč - z prohlížeče vkládáte všechno - textury, zvuky, tlačítka ....

 

Del smazání všech označených objektů
F1 nápověda (funguje pouze s UnrealED_HelpFix)
F4 Actor prperties - vlastnosti objektu
F5 Surface properties - vlastnosti povrchu
F6 Level properties - vlastnosti levelu
F7 Compile Changed Scripts - rekompiluje všechny editované
F8 Rebuild
B skryje červený obdélník (brush)
H skryje všechny objekty
P pustí nebo vypne všechny animace
1 2 3 rychlost 3D pohybu (1=pomalu / 3=rychle)

 

Ctrl A vytvoří další Brush v aktuálním tvaru červeného
B načtení uloženého Brushe
C kopírování
D Deintersect
E uložit jako
L uložit level
O otevřít level
P hrát aktuální level
N Intersect
R Redo - o krok dopředu
S Subtract
V vložit
W Duplicate - duplikování označeného objektu
X vyjmout
Z Undo - o krok zpět

 

Shift A označení všech objektů
B označení všech stran místnosti nebo objektu
D duplikování označeného objektu
F označení všech sousedních ploch horiz.
G označení všech podobných ploch
I označení všech podobných předmětů
J označení všech dotýkajících se stran
L dá texturu horizontálním plochám
M dá aktuální označené plochy do zásobníku
N zrušení aktuálního označení
O označí plochy v zásobníku
W označení všech sousedních ploch

Panel nástrojů
Normální pohyb kamery
Zrychlený pohyb kamery
Otáčení "Brush" objektem
Rovnoběžné skosení
Zvětšování/zmenšování objektu "Brush"
Protažení v jednom směru
Stupňovité zvětšování/zmenšování objektu "Brush"
Označí všechny textury
Označí všechny objekty
Označí všechny objekty "Actor" v místnosti
Odznačí všechny objekty
Invertuje výběr
Nahradí všechny označené objekty "Brushe" posledním vloženým
Nahradí všechny označené objekty "Actor" posledním vloženým
Krok nazpět
Krok dopředu
Posouvání textur nahoru a dolu po povrchu
Otáčení textur doleva a doprava po povrchu
Skryje neoznačené objekty
Odkryje vše
Skryje označené objekty
Drawing Region: Clip Z - ?
Vertex snapping is on/off - ?
Nápověda, musíte mít UnrealEd.hlp
Pohyb kamery (3 rychlosti)
Zapne/vypne Grid
Zapne/vypne rotační Grid
"Add" - Vloží objekt "Brush" (přidá do editoru)
"Subtract" - Překryje objekt, vytvoří místnost "Brush" (vyřízne z editoru)
"Intersect" - Sformuje se a dostane tvar a textury přesně podle objektu "Brush"
"Deintersect" - Vytvoří dutinu v červené kostce podle objektu "Brush"
"Add Special Brush" - Vytváří speciální objekty "Brush" (vhodné třeba když chcete udělat tlačení větrem aniž byste dělaly zónu)
"Add Mover Brush" - Vloží mover
"Cube" - Kostka
"Tethraedon (Sphere)" - Koule
"Cylinder" - Válec
"Cone" - Kužel
"Built a Stair" - Lineární schody
"Built a Spiral Stair" - Ohýbané schody
"Built a Curved Stair" - Šroubovité schody
"Built a Sheet" - Rovina (pro vodu, nebe, zóny)

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz