Popis Editoru 3.0 - UT2003

 


Je stejný jako Ed2.0 s několika věcmi navíc.

 

Del smazání všech označených objektů
F1 nápověda (funguje pouze s UnrealED_HelpFix)
F4 Actor prperties - vlastnosti objektu
F5 Surface properties - vlastnosti povrchu
F6 Level properties - vlastnosti levelu
F7 Compile Changed Scripts - rekompiluje všechny editované
F8 Rebuild
B skryje červený obdélník (brush)
H skryje všechny objekty
P pustí nebo vypne všechny animace
1 2 3 rychlost 3D pohybu (1=pomalu / 3=rychle)

 

Ctrl A vytvoří další Brush v aktuálním tvaru červeného
B načtení uloženého Brushe
C kopírování
D Deintersect
E uložit jako
L uložit level
O otevřít level
P hrát aktuální level
N Intersect
R Redo - o krok dopředu
S Subtract
V vložit
W Duplicate - duplikování označeného objektu
X vyjmout
Z Undo - o krok zpět

 

Shift A označení všech objektů
B označení všech stran místnosti nebo objektu
D duplikování označeného objektu
F označení všech sousedních ploch horiz.
G označení všech podobných ploch
I označení všech podobných předmětů
J označení všech dotýkajících se stran
L dá texturu horizontálním plochám
M dá aktuální označené plochy do zásobníku
N zrušení aktuálního označení
O označí plochy v zásobníku
W označení všech sousedních ploch

 

Horní panel nástrojů
New - Nová mapa
Open - Otevřít mapu
Save - Uložit mapu
Undo - Krok nazpět
Redo - Krok dopředu
Search for Actors - V editačním okně se ukáže zvolený objekt
 Actor Class Browser - Prohlížeč objektů
Group Browser - Prohlížeč skuin
Music Browser - Prohlížeč hudby
Sound Browser - Prohlížeč zvuků
Texture Browser - Prohlížeč textur
Mesh Viewer - Mesh prohlížeč
Prefab Browser
Static mesh Browser
Animation Browser
2D Shape Editor - Spustí 2D Editor
Unreal Script Editing - Script Editor
Actor Properties - Vlastnosti objektu
Surface Properties - Vlastnosti povrchu (stěny, textury)
Build Geometry - Rebuild Geometry
Build Lighting - Rebuild Lighting
Build Changed Lighting
Build Paths - Rebuild cest
Build Changed Paths
Build All - Rebuild všeho
Build Options - Nastavení rebuildu
Play Map - Spuštění editované mapy
Context Sensitive Help

 

Levý panel nástrojů
"Camera Mode" - Normální pohyb

 "Vertex Editing" - jednotlivé Vertex-Body tažením pokřivit
 "Scale Mode" - Zvětšování/zmenšování objektu
"Rotate Mode" - Otočení okolo osy
"Texture Pan" - Posouvání textur nahoru a dolu po povrchu
"Texture Rotate" - Otáčení textur doleva a doprava po povrchu
"Brush Clipping" - Nastaví kus objektu který se pak odřízne
Freehand Polygon Drawing
Face Drag
Terrain Editing
Matinee
   
"Clip selected Brushes" - Smaže tu část objektu označenou nástrojem Brush Clipping

"Split selected Brushes" - Rozdělí objekt označený nástrojem Brush Clipping
"Flip Clipping Normal" - Otočí clip o 180
"Delete Clipping Markers" - Vymaže označení nástrojem Brush Clipping
   
"Cube" - Kostka

"Curved Staircase" - Ohýbané schody
"Spiral Staircase" - Šroubovité schody
"Linear Staircase" - Lineární schody
"BSP Based Terrain" - Editor krajiny
"Sheet" - Rovina (pro vodu, nebe, zóny)
"Cylinder" - Válec
"Cone" - Kužel
"Volumetric" - Efekt třeba pro oheň
"Tethraedon (Sphere)" - Koule
   
"Add" - Vloží objekt "Brush" (přidá do editoru)

"Subtract" - Překryje objekt, vytvoří místnost "Brush" (vyřízne z editoru)
"Deintersect" - Vytvoří dutinu v červené kostce podle objektu "Brush"
"Intersect" - Sformuje se a dostane tvar a textury přesně podle objektu "Brush"
"Add Special Brush" - Vytváří speciální objekty "Brush" (vhodné třeba když chcete udělat tlačení větrem aniž by se dělala zóna přes sheet)
Add Static Mesh
"Add Mover Brush" - Vloží mover (přes pravé tlačítko je výběr)
Add Antiportal
Volume
   
"Show selected Actors only" - Ukáže označené objekty

"Show all Actors" - Schová označené objekty
"Hide selected Actors" -Ukáže všechny objekty
"Invert Selection" - Invertuje označení
"Change Camera Speed" - Pohyb kamery (3 rychlosti)
   

Mirror X

Mirror Y

Mirror Z

Select All Inside

Clip Z In WireFrame

Align view on Actor

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz