Rozstřelitelné okno


Rozstřelitelné okno je trochu složitější.

Další otvor jsem udělal s těmito parametry.

Až uděláte otvor pro okno, nepřemísťujte nikam červený rám a změňte parametry na:

Zmáčkněte Add Brush To World.
Pak posuňte červený rám kousek vedle, označte si všechny plochy
vytvořené kostky a zmáčkněte Surface Properties, tam zaškrtněte
Invisible.

Dále na kostku klikněte pravým tlačítkem a zvolte:
Copy polygons - To brush, červený rám se vám přemístí na kostku,
teď zmáčkněte DELETE na klávesnici a potvrďte OK.
Klikněte na Add Movable Brush a vytvořte Mover.
Můžete ještě Rebuild Geometry abyste viděli provedené změny.

Vytvořte si Sheet (až ho uděláte posuňte si opět červený rám stranou)
aby měl opět plnou velikost otvoru okna a dejte mu
texturu, v nastavení Surface properties mu zaškrtněte 2-Sided a
Translucent.

Dále na něj klikněte pravým tlačítkem a zvolte:
Copy polygons - To brush, červený rám skočí na Sheet,
teď zmáčkněte DELETE na klávesnici a potvrďte OK.
Klikněte na Add Movable Brush a vytvořte Moover.
Můžete ještě Rebuild Geometry abyste viděli provedené změny.

Teď nastavte oběma vytvořeným Moverům Mover Keyframe Key0 a
Key1.
Klikněte na Key1 a odsuňte je mimo místnost, pak klikněte na Key0
pro původní pozici.

Oběma Moverům musíte nastavit následující parametry:
v záložce Mover - bDamage Triggered - True, bTriggerOnceOnly -
True, MoverTime - 0.
V záložce Object - InitialState - TriggeredOpenTimed.

V menu Classes nahoře napravo si najděte BreakingGlass.
Pak klikněte pravím tlačítkem  v levelu a vyberte Add BreakingGlass
here. Nastavte ho doprostřed okna.

Musíte mu zadat následující parametry:
v záložce Collision všechno na False a v záložce Effects
- bOnlyTriggerable - True.

Teď je důležíte správně nalinkovat objekty.
První Mover se jmenuje M1 druhý M2 a BreakingGlass B1.
M1 - Okno, M2 - Sheet, B1 - BreakingGlass
Tag je jméno moveru Event ukazuje na objekt který se má aktivovat.

M1 ukazuje na BreakingGlass.

M2 nikam.

BreakingGlass na M2.
Pak už jen Rebuild Geometry a je to.
Ještě je tu jedno nastavení neméně důležité ale nepovinné.
Jestli chcete aby po rozstřelení okna padaly průhledné střepy,
nastavte v nastavení BreakingGlass Properties - explodingWall
dvě věci : bTranslucentGlass na True a do GlassTexture
nastavte texturu skla, kterou jste použili na okno.


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz