Rozstřelitelné okno

Editor 2.0


Pro příklad lze použít minulé okno. Klikněte pravým tlačítkem na udělaný Sheet,

vyberte Polygons - To Brush a červená kostka se přesune na Sheet. Buď můžete
červenou kostku křetahnout jinam a okno odělat vedle nebo zmáčkněte Delete.
Tím smažete původní Sheet, a teď klikněte na ikonu Add Mover Brush
a tím uděláte samozřejmě mover. To samé udělejte s kostkou která byla před
Sheetem, takže nakonec budete mít dva movery.

Teď objema moverům nastavte keyframy, někam mimo místnost, třeba pod ní.

Oběma moverům nastavte v Properties - Mover položku bTriggerOnceOnly na True,
potom MoveTime na 0.
Teď jen kostce, ne Sheetu, nastavte bDamageTriggered na True.
A ještě oběma nastavte v záložce Object - InitialState - TriggerOpenTimed.
Kostku pojmenujte M1 a Sheet M2, v položce Event - Tag.

Teď si v Actors Classes najděte v Effect - ExplodingWall - BreakingGlass.

Vložte ho doprostřed okna.

V jeho properties mu nastavte v Collision všechno na False a v Effects položku
bOnlyTriggerable na True a pojmenujte ho B1.

Teď se jen musí napsat směrování u obou moverů a u BreakingGlass, opět v záložce
Event. První kostka M1 ukazuje na BreakingGlass B1.

BreakingGlass B1 ukazuje na Sheet M2.

A Sheet M2 neukazuje nikam.

A ještě jedna věc, jestli chcete aby po rozstřelení okna padaly průhledné střepy,
tak v properties BreakingGlass v položce ExplodingWall dejte hodnotu
bTranslucentGlass na True a v GlassTexture zadejte texturu skla kterou jste použili.

Level okna20 17kB


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz