Vlastní vozidla do UT2004

1. vytvoření kompletního modelu - 5. část


V této části budeme vytvářet kola. Vložte si jeden Polygon Cylinder a otočte ho v ose Z o 90 stupňů.

A v bočním pohledu si ho nastavte zhruba tam kde by měl být střed kola, předního.

Upravte si velikost kola z boku i zepředu jak by asi mělo být velké a pak mu v Subdivision Axis nastavte 13.

Teď použijeme funkci Cut Faces a kolo si z předního pohledu rozdělíme.

Označte si z předního pohledu všechny Face.

A důležitá věc, zkontrolujte že nemáte zaškrtnuto Keep Faces Together, protože teď potřebujeme Face rozdělit.

Přes Extrude si nejdřív pře kostičku zmenšete čtverečky na kole,

a pak přes šipku je kousek povytáhněte.

Zaškrtněte opět Keep Faces Together a označte si Face na vnější straně kola, použijte Extrude a vytvořte vnitřek. Zmenšit, vnořit, zmenšit, vytáhnout.

Potom si označte kolo, Select,

a klikněte na Edit Polygons - Normal - Sotf/Harden a tam na tu kostičku.

V tabulce co naskočí klikněte v menu na reset a mělo by se nastavit 30.0000 a už jen klikněte na Soft/Hard.

A zasuňte kolo na jeho místo pokud už tam není.

Kolo si duplikujte s kladnou hodnotou v prvním políčku Scale a dejte je obě to grupy, pojmenujte ji třeba kola.

Pak s označenou skupinou kola klikněte zase na duplikaci ale do prvního políčka Scale dejte znaménko mínus, kole se vám zduplikují na druhé straně.

A tím jsou hotová kola.

Ještě pokud byste si chtěli vyhrát, nemusíte zadní kola dělit ale nechat tam obdélníky. Příště bude vytvoření střelecké věže.

 

LionSoft 1995 - 2006  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz