Vlastní vozidla do UT2004

1. vytvoření kompletního modelu - 7. část


V této poslední části modelování budeme dělat kontrolu a konečné úpravy modelu.

Označte si levou polovinu modelu

a zmáčkněte delete,

nyní se přepněte do pohledu ze shora a zvolte zobrazení vertex, označte si všechny středové vertex body podél celého modelu.

Jak je poznat z obrázku tak jsou všechny body v rovině jak mají být, kdyby to tak nebylo, což se vám může stát při tvorbě modelu třeba při dělení a přidávání čar, tak to v tomto kroku napravíte. Pokud by se tedy stalo že by nějaký ten vertex bod nebyl v rovině

tak byste použila funkce Snap to grids a prostřední tlačítko myši, pokud je vše v pořádku nemusíte dělat nic.

A teď jedna věc ohledně funkce řidiče. V originálním návodu je vylepšena funkce řidiče u dvoumístného vozu o použití dvou kanónů, i když z jejich návodu není vůbec jednoduché poznat script kvůli kvalitě videa, trvalo mi to dlouho než sem na to přišel. Nebudu nic měnit a návod udělám také z kanóny které může ovládat řidič.

Takže si teď v přední části nahoře udělejte plošinku na kanón.

Za použití dvou Polygon Cylinder si udělejte kanón, v subdivision jim dejte 6 aby měli jen 6 stran.

Vytvořený kanón si dejte do grupy

a použijte funkci Edit - Duplicate a vytvořenou grupu přejmenujte na pravý minigun.

Teď použijte funkci Polygon - Mirror Geometry a vytvořte si druhou část modelu.

Nyní máte hlavní část modelu jako jeden celek, označte si ho a použijte funkci Edit Polygons - Normals - Soften/Harden (a tam kostičku aby vám naskočila tabulka) v ní napište 20 a klikněte na Soft/Hard.

Přejmenujte si tuto část modelu na uedczjeep.

Teď je důležité ještě kanónům nastavit středy otáčení, označte si každý zvlášť, jako grupu, a stiskněte INSERT a pak použijte zase funkci Snap to point a CTRL + prostřední tlačítko myši samozřejmě se zapnutým Move tool a umístěte žluté body do středu kanónů.

Ještě zbývá udělat volant, z přední stěny před řidičem si přes extrude vytahněte tyč pod volant a vložte jeden cylynder se subdivision 7 a přizpůsobte ho přes Scale tool do velikosti a pozice volantu.

A jedna z posledních věcí, všechny části vašeho modelu si naházejte do jedné společné grupy uedczjeep.

Označte si všechny objekty mimo grupu a pak je přes prostřední tlačítko přesuňte do grupy uedczjeep.

Označte si grupu a tím se vám označí kompletní model, a použijte funkci Edit polygons - normals - soften/harden. Tím jste úspěšně dokončili model.

 

LionSoft 1995 - 2006  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz