Vlastní vozidla do UT2004

3.kostra - 1.část


Nyní jsme se dostali k části ve které budeme dělat kostru vozidla a oddělovat pohyblivé části. Otevřete si model v Maye a nejdřív si přejmenujeme nějaké části modelu. Z děla pokud nemáte jinak (myslíme to co je v zadu) uděláme Turret, z předních kulometů uděláme LeftMiniGun a RightMiniGun.

Teď si musíme jednotlivé části uložit. Klikněte vlevo v seznamu na Turret, tím se vám označí dělo a z menu nahoře klikněte na Export Selection

a uložte ho jako turret

a jak ho máte označený v levém seznamu tak ho smažte. Dál smažte RightMiniGun a LeftMiniGun přejmenujte na MiniGun, pak jej také uložte přes Export Selection a pojmenujte minigun, po uložení také smažte.

Teď máte model bez děla a bez obou minigunů, označte ho na levé straně a uložte jako uedczjeep.

Tím máte všechny soubory co budete potřebovat uloženy a můžeme se dát do dalších úprav. Otevřete si jako první uložený soubor turret. Musíte mít na děle při zapnutí move tool šipky na spodní straně, pokud je tak nemáte tak klikněte nahoře na ikonu Snap to points a zmáčkněte insert a pak s přidržením klávesy control a prostředního tlačítka myši klikněte na spodní střed čar modelu,

a teď druhá důležitá věc, musíte model umístit doprostřed gridu, teď pře ikonu Snap to grids a uložte.

To samé udělejte se souborem minigun.

S hlavním souborem uedczjeep takovéto úpravy dělat nemusíte. Otevřete si teď soubor uedczjeep a začneme dělat na kostře. V 3D okně si v menu Shading zaškrtněte zobrazení Wireframe a označte si všechna kola.

Nahoře v menu si najděte Display - Component Display - Selection Handles.

Tím uděláte to že se vám uprostřed kol zobrazí křížek.

Nahoře v menu si klikněte na Skeleton - Joint Tool

a klikněte na Snap to points a kurzorem klikněte přesně na tem černý křížek v kole, naskočí vám tam Joint. Nezapomeňte kliknout po umístení Jointu na Select Tool, jinak by se vám Jointy spojily předčasně a špatně.

Pokud by se stalo že by Joint byl zmenšený tak si ho můžete zvětšit, v menu nahoře Display - Joint Size - Custom a tam si zvětšíte číslo. Vložte si Joint do každého kola. Potom si vložte pátý joint někam doprostřed auta a pojmenujte ho root. V jeho Translate nastavte u všech tří os nulu a Joint budete mít uprostřed modelu.

Vlevo v seznamu si označte čtyři Jointy v kolech a přes prostřední tlačítko si je přetáhněte na prostřední Joint který je pojmenovaný jako root.

Tím se vám Jointy spojí tak jak mají.

Označte si čtyři Jointy v kolech a změňte jim rotaci v ose X na -90.

Teď si jednotlivé Jointy v kolech pojmenujeme. Kolo ve předu vlevo se bude jmenovat LeftFrontTIRE, v zadu vlevo LeftRearTIRE, ve předu vpravo RightFrontTIRE a v zadu vpravo RightRearTIRE.

Teď ještě musíme udělat Jointy pro zavěšení kol, mezi těmito Jointy a Jointy v kole bude probíhat kalkulace a kola nám budou pérovat. Označte si oba levé Jointy a dejte duplikaci. Umístěte je kousek nahoru a kousek dovnitř vozu. Pokud by se vám duplikací obrátila nějaká osa tak ji opravte tak aby byla stejně jako u kol, pokud by se obrátilo třeba SCALE na -1 z původního 1, tak to opravte zase na 1.

Ještě musíme udělat Joint pro dělo a miniguny. Dozadu si vložte jeden Joint na místo kde bude dělo, Translate X dejte 0 aby byl uprostřed a pojmenujte ho Turret.

Zkopírujte ho a posuňte dopředu na místo jednoho minigunu a přes ikonu Snap to curves a prostřední tlačítko myši si ho umístěte přesně na horní plochu kde bude minigun a pojmenujte GunAttachment1.

Duplikujte ho a pojmenujte GunAttachment2.

Všem třem nastavte v Rotate X a Y -90 a přesuňte si je přes prostřední tlačítko myši do skupiny Jointů pod root.

Tím máme kostru hotovou a můžeme se pustit do přidání Jointů do kánonu atd.

 

LionSoft 1995 - 2006  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz