Vlastní vozidla do UT2004

4.Skinning


Toto je další důležitá část v modelu která by se měla udělat pečlivě. Funkce kterou použijeme, nám zajistí to že kola se budou točit nezávisle na hlavní časti modelu, v podstatě vám oddělí pohyblivé části od těch co se hýbat nebudou.

Otevřeme si uložený soubor ueczjeep, je to ten soubor ze kterého jsme smazali miniguny i dělo. V první řadě se podívejte v pohledu s levým stromem právě na levou stranu a zkontrolujte zda máte v pořádku následující věci. Za prvé byste měli mít jen dvě skupiny a to skupinu objektů a skupinu jointů.

A potom v každé skupině by neměla být žádná podskupina ale rovnou objekty a jointy.

Teď si označte obě skupiny, skupinu root a skupinu uedczjeep.

A v menu nahoře klikněte na Skin - Bind Skin - Smooth Bind - ( a na kostičku)

Naskočí vám tabulka kde můžete měnit hodnoty zvolené funkce, to případně rozebereme jindy, klikněte na Bind Skin.

Na pravé straně vám v okně vyjede info o provedené akci.

To byl první krok. Pro ověření si klikněte na joint jednoho kola a zkuste s ním otočit do strany. Bude se vám s kolem otáčet i hlavní část :) Kvůli tomu teď musíme udělat druhý krok.

Klikněte na skupinu uedczjeep s objekty a otevřete si nahoře z menu Skin - Edit Smooth Skin - Paint Skin Weights Tool ( a na kostičku)

Naskočí vám následující okno.

Vlevo si označte v objektech úplně všechno kromě kol a pak klikněte napravo v tabulce na root a hned potom pod tabulkou dole na Flood. Skočí vám na objekt 100%ní bílá.

Teď kliknete pojednom na každé kolo a uděláte to i na kolech. To znamené, nalevo kliknete na levé přední kolo, můžete si je pro přehlednost pojmenovat stejně jako jointy třeba LeftFrontTIRE, a napravo v tabulce kliknete taky na levé přední kolo a hned na Flood, kolo dostane taky 100%ní bílou. A uložte. Teď když si označíte joint kola jako před funkcí skin a otočíte s ním tak bude vše jak má být :) a kola se budou točit nezávisle na hlavní části. Vyzkoušejte si všechny kola jestli všechny fungují správně.

Teď si otevřete uložený soubor turret. označte si zase skupinu jointů a skupinu objektů a použijte Smooth Bind. Zase se vám bude dělo hýbat celé.

Nejdřív Flood použijte s označením na levé straně Turret (celá skupina objektů) a napravo na REARgunBASE.

Potom s označením děla na levé straně a REARgunTURRET na pravé.

Teď když si pohnete s jointem děla tak se bude hýbat jak má, i celé dělo dokola. A jako poslední si otevřeme soubor minigun, zase si označte skupinu jointů a pak skupinu objektů a dejte Smooth Bind. Pak ve funkci paint označte na levé straně skupinu MiniGun a napravo GunRotation a pak klikněte na Flood.

A tím máte hotovo. Příště bude exportování do UT2004.

 

LionSoft 1995 - 2006  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz