Vlastní vozidla do UT2004

5.Export


V návodu jsme se úspěšně přehoupli přes polovinu a teď se dáme do importu. Otevřete si poslední uložený soubor s hlavní částí vozidla.

Nahoře v menu klikněte na Character - Create Character Set a klikněte na kostičku.

V okně které naskočí napište jméno modelu v našem případě uedczjeep.

Přibude vám další skupina.

Pak kliknete v záložce UnrealEdExport na lebku - Skeletal Mesh Export Window.

V tabulce co naskočí smažte jedničku a v seznamu si zvolte Create New Package a napište jméno nového balíčku ONSUedczjeep.

Pak ještě zaškrtněte Underscore To Space a dejte Export. Při exportu byste měli mít označenou skupinu jointů.

Chvilku počkejte dokud vám to vpravo dole nenapíše Export Complete. Teď si otevřete editor a v Animations váš balíček a měl by tam být.

Když si přepnete zobrazení na kostru tak vše by mělo být OK.

Teď musíme nastavit kolize. Napravo v menu Collision - CollisionBoxes nic nebude, musíte dát Add.

Dejte zobrazit kolize. První tři hodnoty nastavte na 1 a do BoneName dejte root, v části Radii do hodnot X,Y a Z zadejte hodnoty tak aby se vám kolize přizpůsobila velikosti vozu.

Pak v tom samém okně dejte uložit, uložíte si soubor *.ukx.

Nyní otevřete soubor z delem - turret, vložte charakter který pojmenujte Turret.

Klikněte na export a vložte ho do již vytvořeného balíčku.

Při exportu byste měli mít označenou skupinu jointů.

A je v editoru.

Ještě zbývá minigun.

Uložte soubor *.ukx a je to vše.

 

LionSoft 1995 - 2007  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz