Vytvoření dveří

Editor 2.0


Postup je podobný jako v Editoru 1.0, přesný postup pro Editor 2.0 je v animaci
vytvoření dveří. Je to v Downloadu:
Animace vytvoření dveří v Editoru 2.0 - keyframe + otexturování
Postup je shodný s vytvořením výtahu.

LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz