Zóny v Editoru 2.0

Editor 2.0


Zde je popis několika zón používaných v Ed2.0. Na prvním obrázku je popis kde je jaká

zóna v ukázkovém levelu.

První zńa je s větrem, vložte si jenom základní ZoneInfo a v jeho properties si v záložce
ZoneInfo najděte položku ZoneVelocity, tady si nastavte buď do osy X nebo Y
patřičnou hodnotu, nastavil jsem 100 do osy Y, sílu větru, tahu, zvýšíte zvětšováním
hodnot, lze to použít i na vertikální pohyb, osa Z.

V druhé zóně je kluzká podlaha, opět si vložte jen ZoneInfo a najděte položku

ZoneGroundFriction a nastavte např. hodnotu 0.5, tím udáváte klouzavost podlahy.

V třetí zóně je malá gravitace, v ZoneInfu si najděte položku ZoneGravity a změňte

hodnotu Z např. na -200, nedávejte 0 pokud se chcete ještě vrátit nohama na zem.

Ve čtvrté a v šesté zóně jsou použity standardní zóny SlimeZone a LavaZone, k tomu
není co dodávat, je to slizová a lávová zóna, jsou tam jen pro vyplnění místnosti :-)
 
V sedmé zóně je uděláno to že když do ní vkročíte tak okamžitě zemřete a zmizíte,
také je to jen přes ZoneInfo, když vložíte ZoneInfo tak mu nastavte jen tři věci.
bDestructive na True, bPainZone na True a do DamagePerSec velkou hodnotu,
třeba 400 aby to přesáhlo maximum možného zdraví.

V osmé zóně vám postupně ubývá život po určité hodnotě. Vložte ZoneInfo a nastavte
ho stejně jako v sedmé zóně jen s tím rozdílem že do DamagePerSec zadejte menší
hodnotu třeba 4, je to hodnota která vám mizí ze zdraví vždy po sekundě dokud tam jste.

V deváté zóně je udělán efekt s WarpInfem, jsou udělány celkem tři zóny a v horní
a v dolní je WarpInfo, uprostřed není nic.

U WarpZone nastavte jen dvě položky, ThisTag to je označení aktuálního WarpZone
a OtherSideURL to je označení druhého WarpZone, v podstatě jeden ukazuje na druhý.
Pro názornost jsem je pojmenoval nahoře a dole.

Viz ukázkoví level zony20.unr


LionSoft 1995 - 2004  Richard Kadeřábek  webmaster@unrealeditor.cz